Kniejówka to wyjątkowo celna broń myśliwska o dwóch lufach: gładkiej i gwintowanej. Jej konstrukcja zapewnia bardzo dobre parametry balistyczne.